Subregión Pod Bradlom - cykloturistika, cyklotrasy, športovanie, turistika, ubytovanie, história, penzióny, Brezová pod Bradlom, Bukovec, Chvojnica, Košariská, Podkylava, Polianka, Priepasné, Vrbovce

 
Hrad Branč

Pozoruhodnosti

Mohyla gen. M. R. Štefánika na Bradle
Milan Rastislav Štefánik, vedec, vojak a politik európskeho formátu, tvorca a veliteľ česko-slovenských légií, stál pri zrode našej novodobej štátnosti. Štefánikova mohyla je preto monumentom nielen národného, ale aj európskeho rozmeru. Je dielom architekta Dušana Jurkoviča a umiestnením v krajine i prevedením právom patrí k vysokému štandardu monumentálnej architektonickej tvorby. Má rozmery 93 x 62 m, jej štyri obelisky sú 12 m vysoké, postavili ju počas 280 pracovných dní v rokoch 1927 – 1928. Je národnou kultúrnou pamiatkou a v roku 2009 bola slávnostne zapísaná do zoznamu Európskeho kultúrneho dedičstva.

Hrad Branč
Hrad Branč je najväčšou stredovekou pamiatkou kopaničiarskeho kraja. Vznikol medzi rokmi 1251 až 1261 ako pohraničný hrad strážiaci cesty na Moravu. Je vybudovaný na 473 m vysokom vrchu a postupnými prístavbami nakoniec dosiahol rozlohu 7500 m2. V ťažkých časoch tureckých vojen a protihabsburských povstaní hrad ako útočisko poslúžil aj okolitému obyvateľstvu. V rokoch 1674 až 1675 v ňom väznili evanjelických a kalvínskych kňazov, odsúdených za protireformácie na galeje. Spustit virtuálnu prehliadku.

Tradičná ľudová hudba
Rozmanitosť piesňového materiálu, nástrojového inventára, variabilnosť obsadenia muzík, odlišnosti jednotlivých lokalít v rovine interpretačnej – to všetko robí z územia kopaničiarskeho kraja skutočnú klenotnicu hudobného folkóru. Zachované zvukové snímky vynikajúcich primášov a sláčikových hudieb – Jána Kolárika či Jána Petruchu a mnohých ďalších primášov a kopaničiarskych muzík – zaujmú unikátnymi variačnými štýlmi. V súčasnosti hudobné dedičstvo uchovávajú a rozvíjajú viaceré folklórne skupiny, spevácke skupiny a ľudové hudby. V amfiteátri Trnovce sa každoročne koná Medzinárodný folklórny festival Myjava.

Brančské bradlá
Brančské bradlá tvoria osobitnú časť Myjavskej pahorkatiny. Skladajú sa z vápencov, obklopených mäkšími horninami, ktoré ľahšie podliehajú zvetrávaniu a odnosu. V dôsledku toho tvrdšie bradlá vyčnievajú a vytvárajú ostro modelovaný bradlový reliéf. Členité Brančské bradlá sa tak líšia od ostatných hladko modelovaných častí Myjavskej pahorkatiny a už z diaľky pútajú pozornosť. V lesoch Brančských bradiel nájdeme najmä buky, duby, hraby, primiešané sú lipy, jasene, javory a agáty. Lúky a pasienky sa vyznačujú veľkou pestrosťou rastlín a živočíchov, najmä hmyzu (materina dúška, omany, astry, repíček, motýle, koníky, modlivka). Brančské bradlá sú bohaté na skameneliny morských živočíchov.

Múzeum M. R. Štefánika v Košariskách
Múzeum zoznamuje návštevníkov s životom a dielom Milana Rastislava Štefánika. Je umiestnené v budove bývalej evanjelickej fary, Štefánikovom rodnom dome. Expozícia múzea pomocou osobných predmetov (časti nábytku, predmety dennej potreby, prístroje, odevy, umelecké diela) približuje život M. R. Štefánika od jeho narodenia až po tragickú smrť. Medzi najzaujímavejšie exponáty patrí Štefánikova uniforma brigádneho generála francúzskej armády, časti zariadenia parížskeho bytu, či súbor predmetov z ciest po svete (Tahiti, Japonsko, Afrika, Nový Zéland). Pre základné školy múzeum ponúka vzdelávacie programy a tvorivé dielne.

Agroturistika na farme Charolais
Na farme Charolais, neďaleko agropenziónu Adam, je na pasienkoch s rozlohou takmer 300 ha ekologickým spôsobom chovaný hovädzí dobytok. Cieľom farmy je produkcia biomäsa a chov kvalitného plemenného materiálu. Dobytok sa pasie v prirodzených podmienkach, bez akéhokoľvek použitia chemických prostriedkov. Pre záujemcov o jazdu na koni je k dispozícii jazdecký poľný areál o výmere 50 ha a v zime krytá jazdiareň.
(MV)

Späť na začiatok

Pozoruhodnosti

Archív - Blog