Subregión Pod Bradlom - cykloturistika, cyklotrasy, športovanie, turistika, ubytovanie, história, penzióny, Brezová pod Bradlom, Bukovec, Chvojnica, Košariská, Podkylava, Polianka, Priepasné, Vrbovce

 
Hrad Branč

Cykloturistika

Kopaničiarsky kraj Pod Bradlom so zvlneným terénom, malebnou krajinou a hustou, málo frekventovanou sieťou ciest a miestnych komunikácií má výnimočný potenciál pre rozvoj cykloturistiky.

Cyklotrasa 4CYKLOREGIO
Základným programom Združenia obcí subregiónu Pod Bradlom v oblasti cestovného ruchu je projekt 4CYKLOREGIO. Jeho realizáciou vznikla nová cyklotrasa, ktorá je kombináciou miestnych nízko frekventovaných komunikácií a nových cyklochodníkov. Nedeliteľnou súčasťou infraštruktúry cyklotrasy je i rozvoj a výstavba nových penziónov.

Základná trasa č. 1 s dĺžkou 44 km spája Brezovú pod Bradlom a obec Chvojnica. Ďalej pokračuje do mesta Skalica, odkiaľ vedie do Hodonína. Vznikla tak nová cyklotrasa, ktorá spája slovensko-moravské pomedzie a je to výsledok česko-slovenskej spolupráce, pretože je vybudovaná z prostriedkov Operačného programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR.

Odbočka č. 2 zo základnej trasy cez horu Podlipovec končí v obci Podyklava v agropenzióne Adam. Súčasťou trasy je i vyhliadkovo-odpočinkové miesto Hlaváč nad dolinou obce Podkylava s informačným panelom cyklotrasy.

Odbočka č. 3 smeruje do obce Podbranč, významného miesta minulosti kraja s hradiskom Starý hrad a hradom Branč. Odbočka č. 4 nás dovedie na kopec Ostrý vrch s výškou 601,5 m.n.m. a jedinou veternou elektrárňou v celom kopaničiarskom kraji.

Krátka odbočka č. 5 je nasmerovaná k penziónu Stará škola v Jandech Doline s informačným panelom o penzióne a kopaničiarskych školách.

Odbočka č. 6 sleduje dva ciele – penzión U dobrých gazdov a Gazdovský dvor vedľa penziónu. Návšteva zrekonštruovaného objektu Gazdovského dvora výborne prezentuje tradičné formy života a bývania v Kopaničiarskom regióne.

Krátka odbočka č. 7 nás zavedie do obce Chvojnica a jej blízkych kopaníc v doline riečky Chvojnica. Posledná krátka odbočka č. 9 nás po novom cyklochodníku zavedie na najlepší výhliadkový bod celej cyklotrasy 4CYKLOREGIO – kopec Kamenec s nadmorskou výškou 522 m.n.m.

Celá cyklotrasa 4CYKLOREGIO je vyznačená, na jej trase je osadených 98 žltých stľpikov s informáciami o trase a sedem panelov s informáciami o jednotlivých penziónoch a lokalitách, kde sú umiestnené. Penzióny s celoročnou prevádzkou poskytujú služby pre cykloturistov i turistov a ponúkajú aj jedlá regionálnej kuchyne.

Ján Valihora

Späť na začiatok

Cykloturistika

Archív - Blog