Subregión Pod Bradlom - cykloturistika, cyklotrasy, športovanie, turistika, ubytovanie, história, penzióny, Brezová pod Bradlom, Bukovec, Chvojnica, Košariská, Podkylava, Polianka, Priepasné, Vrbovce

 
Rýchly prehľad
Blog
11.1.2015

Pamätná izba Dušana Samuela Jurkoviča – Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina v spolupráci s Mestom Brezová pod Bradlom zriadil v Brezovej pod Bradlom, v Národnom dome Štefánikovom, Pamätnú izbu Dušana Samuela Jurkoviča - prvú stálu expozíciu na Slovensku venovanú tomuto architektovi.

Dušan Samuel Jurkovič (23. 8. 1868 - 21. 12. 1947), najväčší slovenský architekt prvej polovice 20. storočia, je právom považovaný za zakladateľa modernej slovenskej architektúry. V svojej tvorbe cieľavedome uplatňoval prvky ľudovej kultúry i moderné trendy európskej architektúry. Bol autorom nielen pôvabných secesných budov, ale aj moderných funkcionalistických stavieb, či pôsobivých pomníkov a pamätníkov.

Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina v spolupráci s Mestom Brezová pod Bradlom zriadil v Brezovej pod Bradlom, v Národnom dome Štefánikovom, Pamätnú izbu Dušana Samuela Jurkoviča - prvú stálu expozíciu na Slovensku venovanú tomuto architektovi.
Dušan Jurkovič mal k rodnému podbradliansko-podjavorinskému kraju i k svojej rodine hlboký vzťah. Jurkovičove diela v podbradliansko-podjavorinskom kraji sú sústredené na území Brezovej pod Bradlom, v ktorej od piatich rokov vyrastal a mal k nej pevné väzby. Sú to: pamätná tabuľa udalostí roku 1848, náhrobník rodiny Papánkovcov, brána na brezovský cintorín, Dejinný pamätník, pamätník hurbanovských bojov, pamätník v Hurbanovej doline a najmä vrcholné Jurkovičovo dielo, Mohyla M. R. Štefánika na Bradle. Do rodného kraja sa Dušan Jurkovič symbolicky vrátil v novembri 1948, odkedy je miestom jeho posledného odpočinku jeho dielo - Dejinný pamätník na cintoríne v Brezovej pod Bradlom.
Kombináciou pôvodných predmetov a modernej interaktívnej techniky chce Pamätná izba Dušana Samuela Jurkoviča vyvolať zážitok, ktorý ponúkne návštevníkom možnosť urobiť si názornú predstavu o architektovi Dušanovi Jurkovičovi. Okrem Jurkovičovho života a diela kladie dôraz na jeho vzťah k rodnému podbradliansko-podjavorinskému kraju. Venuje sa jeho tvorbe v kraji, vrátane predstavenia jeho vrcholného diela - Mohyly Milana Rastislava Štefánika na Bradle.
Vzácnymi exponátmi pamätnej izby sú osobné predmety Dušana Jurkoviča, darované jeho vnučkou Katarínou Salayovou-Jurkovičovou - päť albumov fotografií, ale aj Jurkovičove hodinky, dózička, ktorú si priniesol na pamiatku z Haliče, jeho knihy, či cenné fotografie Jurkovičových predkov. Pozornosť návštevníkov priťahuje najväčší exponát pamätnej izby - originál travertínovej platne z tumby Mohyly Milana Rastislava Štefánika na Bradle. Táto platňa bola z mohyly demontovaná pri jej rekonštrukcii a nahradená kópiou.
Vystavené pôvodné predmety dopĺňaju reprodukcie plánov a náčrtov Dušana Jurkoviča. Zobrazovanú minulosť však chce pamätná izba priblížiť nielen pomocou pôvodných predmetov a reprodukcií. Pre názornú predstavu je v pamätnej izbe model Mohyly M. R. Štefánika na Bradle. Model sa roztvára, aby ukázal vnútro mohyly s hrobkou.     
Popri klasickej časti expozície pamätná izba ponúka aj modernú techniku. Veľkoplošná obrazovka umožňuje vzhliadnuť virtuálne prehliadky tvorby Dušana Jurkoviča. Návštevníkom, ktorí majú o danú tematiku hlbší záujem a chcú sa dozvedieť viac údajov o vystavených predmetoch a ich širších súvislostiach, sú tieto tieto údaje k dispozícii prostredníctvom interaktívnej dotykovej obrazovky.

Pamätná izba Dušana S. Jurkoviča v Brezovej pod Bradlom
Námestie generála M. R. Štefánika 10
906 13  Brezová pod Bradlom
www.brezova.sk
telefón: 0915 878 006
e-mail: matus.valihora@brezova.sk

Otváracia doba pamätnej izby
apríl - október

streda       10.00 - 13.00 hod,     13.30 - 18.00 hod
štvrtok      10.00 - 13.00 hod,     13.30 - 18.00 hod
piatok       10.00 - 13.00 hod,     13.30 - 18.00 hod
sobota      10.00 - 13.00 hod,     13.30 - 18.00 hod
nedeľa      10.00 - 13.00 hod,     13.30 - 18.00 hod

november - marec
pondelok    10.00 - 13.00 hod,     13.30 - 18.00 hod
utorok        10.00 - 13.00 hod,     13.30 - 18.00 hod
streda        10.00 - 13.00 hod,     13.30 - 18.00 hod
štvrtok       10.00 - 13.00 hod,     13.30 - 18.00 hod
piatok        10.00 - 13.00 hod,     13.30 - 18.00 hod

Počas uvedených hodín je k dispozícii i odborný výklad. Vstup do pamätnej izby je zdarma.

Vystavené pod (kategória): História, Folklór, Pozoruhodnosti, Obce, Mapa, Subregión
Filter / Kategórie