Subregión Pod Bradlom - cykloturistika, cyklotrasy, športovanie, turistika, ubytovanie, história, penzióny, Brezová pod Bradlom, Bukovec, Chvojnica, Košariská, Podkylava, Polianka, Priepasné, Vrbovce

 
Rýchly prehľad
Blog
9.4.2013

Výnimočná návšteva Pod Bradlom – V týchto dňoch nás navštívila skupina študentov z Univerzity gastronomických vied z Talianska sídliacej v historickej budove z 19. storočia v Piemonte v mestečku Bra.

Táto univerzita bola založená hnutím Slow Food a je orientovaná na inovácie ako i výskum na poli gastronómie s dôrazom na tradičné jedlá. Každý rok skupina študentov podnikne štúdijmú cestu do niektorej krajiny v Európe. Tento rok to bolo Slovensko. Počas týždenného pobytu sa študenti oboznamovali s našou národnou kuchyňou, tradičnými jedlami našich regiónov.

Jeden celý deň strávili v našom kopaničiarskom kraji Pod Bradlom. Je to pre nás veľká pocta, že si vybrali práve náš kraj.

Čo sme pre nich pripravili? Kompletnú domácu zabíjačku so všetkými tradičnými jedlami, zaužívanými postupmi a zvyklosťami. V ponuke boli aj slivkové jedlá a koštovka destilátov. Celú akciu pripravili občianske združenia Slow Food západné Slovensko a Penzióny Pod Bradlom.

Znovu sme sa presvedčili, že potenciál a hodnoty nášho kpaničiarskeho regiónu sú schopné konkurencie i v rámci Európskej únie, len musíme byť svojskí. Môžeme ťažiť z jedinečnej histórie, malebnej krajiny, ktorá vznikala stáročia vďaka úsiliu našich predkov. Máme ešte stále zachovanú jedinečnú ľudovú kultúru tak odlišnú od našich susedov z rovinatého Záhoria, či blízkeho Považia.

Máme dobre vyprofilovaný kopaničiarsky región, v ktorom pracuje celý rad organizácií, ktorým záleží na jeho rozvoji i jeho imidži. Za všetky uvediem jednu: Kopaničiarsky región - miestna akčná skupina. činnosť týchto organizácií je už viditeľná a môžeme ich prezentovať. Viete o tom, že je k dispozícii 38 minútový film o celom regióne (môžete si ho pozrieť aj na www.kopaniciarskyregion.sk), že vyšlo viacero knižných publikácií o histórii regiónu ale napríklad aj o jeho gastronómii? V posledných rokoch sa realizovali desiatky projektov orientovaných na hodnoty nášho regiónu. Vznikli nové múzejné zariadenia ako Gazdovský dvor v Turej Lúke, Železničné múzeum v Starej Turej, Múzeum rodný dom Samuela Štúra v Lubine, Obecné múzeum vo Vaďovciach a tak máme v našom regióne už 10 múzeí a múzejných zariadení. Rozvíjajú sa penzióny a v súčasnej dobe prebieha realizácia ďalších dvanástich objektov určených na nízkokapacitné ubytovanie návštevníkov nášho regiónu.

Za situácie, že sme svedkami výrazného poklesu počtu obyvateľov nášho kopaničiarskeho kraja (v roku 2001 mal 43 285 obyvateľov, v roku 2012 mal 41 544 obyvateľov) je rozvoj vidieckeho cestovného ruchu jedna z mála oblastí, ktorá nám môže vytvoriť tak potrebné nové pracovné miesta a zdroje rozvoja.

I preto je veľmi dôležité, aby sme ďalej pracovali na rozvoji cestovného ruchu v našom regióne.

 

Ján Valihora

Vystavené pod (kategória): Kuchyňa, Pozoruhodnosti, Obce, Penzióny, Subregión
Filter / Kategórie